Velg format

På lager
kr 729

Innføring i fysikk

«Innføring i fysikk» er en lærebok for studenter som har valgt en utdanning der fysikk inngår, men der det ikke er krav om forkunnskaper i faget. Det gjelder blant annet lærer- og lektorutdanninger i naturfag og fysikk og utdanninger i kjemi og biologi.

Forfatterne legger stor vekt på å anvende fysikkens teorier til å forklare fenomener vi erfarer eller observerer i hverdagen, og som vi derfor kjenner oss igjen i. Det unike ved denne boken er at utviklingen av fysikkens kjente teorier har fått en sentral rolle. De historiske beretningene er en integrert del av den fysikkfaglige fremstillingen, og dette bidrar til å gjøre fysikken mer spennende og menneskelig. Leseren får også innsikt i hvor mangfoldig utviklingen i fysikken har vært. Noen eksempler er Hans Christian Ørsteds oppdagelse av elektromagnetismen, Albert Einsteins utledning av fotonteorien for lys og Niels Bohrs utvikling av en kvanteteori for atomet.
Reidun Renstrøm vant i 2015 Universitetsforlagets pris for beste lærebokidé for denne boken.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215041247
  • Utgivelsesdato: 04.11.2020
  • Bokgruppe: 893

Reidun Renstrøm

Reidun Renstrøm er førsteamanuensis ved UiA. Hun har hovedfag i kjernefysikk og doktorgrad i kvantefysikkens utvikling. Hun er blitt tildelt utdanningsprisen ved Universitetet i Agder. Hennes forskning innen fysikkens utvikling er blitt publisert i artikler, hefter og på en rekke konferanser.
Mer informasjon om forfatteren