Velg format

På lager
kr 389

Innføring i vernepleie

Kunnskapsbasert praksis - grunnleggende arbeidsmodell
En innføring i kunnskapsbasert praksis i vernepleie.
Vernepleiere er autorisert helsepersonell med sosialfaglig profil. Vernepleie utøves på mange arenaer og nivåer i velferdstjenester, oppvekstetater og NAV i samarbeid med forskjellige tjenestemottakere og yrkesgrupper. I denne boken presenterer forfatterne innholdet i en kunnskapsbasert vernepleiefaglig kompetanse. De tar opp hvordan ulike rammebetingelser og forskjellige tjenestemottakere får betydning for en fagutøvelse der systematikk og samarbeid er sentralt.

Boken bidrar til en styrking av en kunnskapsbasert praksis i vernepleie gjennom fokus på forholdet mellom teori og praksis og en videreutvikling av arbeidsmodeller. Forfatterne har utviklet en Grunnleggende Arbeidsmodell i VErnepleiefaglig arbeid (GAVE). Arbeidsmodellen bygger på problemløsningsprosessen innenfor rammene av didaktisk relasjonstenking.

Dette er en viktig bok for studenter i vernepleie og vernepleiere som vil være faglig oppdatert. Den er en videreutvikling av «Innføring i profesjonelt miljøarbeid 2.utg.»

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022727
  • Utgivelsesdato: 28.09.2015
  • Bokgruppe: 213

Inger Nordlund

Inger Nordlund er høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark.
Mer informasjon om forfatteren

Sølvi Linde

Sølvi Linde er vernepleier og førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for velferd og inkludering. Hun har skrevet flere artikler og bøker om miljøarbeid.
Mer informasjon om forfatteren

Anne Thronsen

Anne Thronsen er høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark.
Mer informasjon om forfatteren