Velg format

På lager
kr 429

Innføring i vitenskapsteori og metode

2. utgave
Innføring i vitenskapsteori og metode gir en enkel og lettfattelig introduksjon til de vitenskapsteoretiske hovedretningene innen samfunnsvitenskapelig og humanistiske fag, og en presentasjon av de sentrale metodiske utfordringene i forskningsprosessen.

Bokens hovedmålsetting er å tydeliggjøre sammenhengen mellom vitenskapsteoretisk posisjon og metodiske valg.
Forskningsbasert kunnskap utgjør en økende del av kunnskapsbasen innenfor økonomisk-administrative fag generelt, og markedsføring og organisasjonsteori spesielt. Innsikt i vitenskapsteori og forskningsmetode er derfor en forutsetning for å følge med utviklingen på disse fagområdene.

Informasjon om boka

  • Sider: 226
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215001326
  • Utgivelsesdato: 11.05.2001
  • Bokgruppe: 212

Tor Grenness

Tor Grenness er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, der han blant annet underviser i samfunnsvitenskapelige metoder. Grennes har doktorgrad i Business Administration (DBA) og har tidligere blant annet gitt ut Innføring i vitenskapsteori og metode (Universitetsforlaget 2001).
Mer informasjon om forfatteren