Velg format

Kommer for salg
01.07.2024
kr 499

Innføring og oppgavesamling i sivilprosess

Innføring og oppgavesamling i sivilprosess er et praktisk verktøy for alle som vil få grep om saksbehandlingsreglene i sivile saker. Boka inneholder oppgaver av varierende vanskelighetsgrad med løsningsforslag.

Hele hendelsesforløpet i sivilprosessen dekkes, med vekt på behandling i førsteinstans: fra konflikten oppstår, saken blir anlagt for domstolen, saksforberedelsen, behandlingen i tingretten, til domstolens utforming av avgjørelsen og ankereglene, særlig til lagmannsretten.

Første del er en kort beskrivelse av særtrekkene til sivilprosessen og tips til hvordan du kan løse sivilprosessuelle problemstillinger. I tillegg består denne delen av tips til hvordan du kan møte metodiske utfordringer, og praktiske hjelpemidler som en ordliste over grunnbegreper med definisjoner. Bokas andre og største del er delt inn i seks underkapitler som representerer hvert sitt stadium i prosessen. Hvert underkapittel har en innføringsdel og oppgaver om reglene som aktualiseres på det aktuelle stadiet. Det gis veiledning i hvordan hver oppgave kan løses rettslig og metodisk.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215068442
  • Utgivelsesdato: 01.07.2024
  • Bokgruppe: 221

Johanne Løvli Harstad

Johanne Løvli Harstad er stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Morten Nadim

Morten Nadim er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren