Velg format

På lager
kr 519

Integrert behandling

- av rusproblemer og psykiske lidelser
Integrated Treatment for Dual Disorders kom ut i USA i 2003 og har allerede blitt en klassiker. Professor Kim T. Mueser har sammen med nære medarbeidere skrevet en lærebok om behandlingsmetoder for personer som både har et omfattende rusmisbruk og en alvorlig psykotisk lidelse.Forfatterne omtaler behandling av en liten gruppe. Norske myndigheter anslår at personer med dobbeltdiagnose i Norge utgjør ca. en promille av befolkningen. Imidlertid kan man bruke de behandlingsprinsippene som blir beskrevet, både i spesialisthelsetjenesten og i førstelinjetjenesten, også i behandlingen av personer med kroniske, psykiske lidelser som ikke ruser seg.

Boka bygger på internasjonal forskning på feltet, og i tillegg er den basert på erfaringer fra USA, spesielt fra Dartmouth i New Hampshire. Behandlingskonseptet kalles derfor ofte New Hampshire-modellen. For lettere å kunne bruke den kunnskapen som boka formidler, inneholder den norske utgaven fotnoter med henvisninger til norsk lovverk og andre forhold som skiller Norge fra USA.

Det er lagd en rekke appendiks til denne boka. Vi har valgt å oversette bare ett av dem, appendiks A som er en skala for oppfølging av klienter med dobbeltdiagnose (Dual-Disorder Treatment Fidelity Scale). De øvrige er forskjellige ratingskaler og ulike handouts til pasienter og pårørende, som blir brukt i undervisningssammenheng. Handouts til bruk i undervisning vil ofte med fordel kunne utvikles av dem som underviser. Oversetting av ratingskaler til et annet språk er en komplisert og omfattende prosess, og i tillegg er det slik at vi ofte bruker andre skalaer i Norge. Flere av de skalaene som er vanlig brukt i Norge, krever særskilt opplæring (SCID, ASI og CIDI), andre er tilgjengelige på www.helsebiblioteket.no. De originale appendiksene til Mueser er tilgjengelige på www.universitetsforlaget.no/mueser slik at de kan være til hjelp i utviklingen av eget materiell og egne rutiner for utredning og oppfølging.

Psykiater Lars Linderoth har vært faglig konsulent på oversettelsen

Om forfatterne
Kim T. Mueser er klinisk psykolog og professor i psykiatri ved Darmouth Medical School i USA og er en hyppig brukt foredragsholder for fagfeltet i Norge.

Douglas L. Noordsy, Robert E. Drake og Lindy Fox
er medforfattere og kollegaer ved Darmouth Medical School.

Informasjon om boka

  • Sider: 344
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215007861
  • Utgivelsesdato: 23.10.2006
  • Bokgruppe: 213
  • Oversetter: Tone M. Anderssen