Velg format

På lager
kr 399

Intervju som forskningsmetode

- en kvalitativ tilnærming. 2. utgave
Intervju som forskningsmetode gir en fyldig og perspektivrik innføring i intervjuforskning.
I boken beskrives forskningsprosessen så konkret som mulig, fra de første famlende metodediskusjonene og problemformuleringene og fram til bearbeiding og analyse av intervjudata. Forfatteren gir eksempler på hvordan forskningsresultatene kan presenteres. Boken er delt inn i seks kapitler som til sammen dekker de hovedtemaene som inngår i en forskningsprosess der man bruker kvalitative intervjuer.

I denne 2. utgaven er det et nytt forord og en ny innledning. Litteraturen er oppdatert, og noen temaer er utvidet. Det gjelder særlig intervju med barn og etiske perspektiver knyttet til bruk av kvalitativt intervju som forskningsmetode. Det er også trukket inn nye eksempler på presentasjon av forskningsresultater, og omtalen av sitatbruk er noe utvidet.

Boken er relevant for studenter og lærere innenfor pedagogikk og helse- og sosialfag som ønsker å bruke intervju som forskningsmetode.

Informasjon om boka

  • Sider: 128
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215018157
  • Utgivelsesdato: 24.06.2011
  • Bokgruppe: 213

Monica Dalen

Monica Dalen er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren