Velg format

På lager
kr 469

Introduksjon til menneskevitenskapene

«Introduksjon til menneskevitenskapene» handler om grunnleggende problemstillinger i humaniora og samfunnsvitenskap i fortid og nåtid. Den tar for seg viktige trekk ved de ulike disiplinenes historie og gir også en innføring i vitenskapsteori.

Læreboka har kapitler om paideia og retorikk i antikken, universitetenes historie, historisme, eldre og nyere hermeneutikk, historiefagene, litteraturvitenskap, kunstvitenskap, språkvitenskap, samfunnsfagenes framvekst, logikk, hypotesetesting, vitenskapelig utvikling og framskritt, forklaringstyper og forskningsetikk.

Til sammen gjør kapitlene rede for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagenes bakgrunn og utvikling.

Boka er skrevet for førstesemesterstudenter som tar examen facultatum.

Forfatterne er ansatt ved Universitetet i Tromsø og har lang erfaring med undervisning for førstesemesterstudenter: Roar N. Anfinsen, Bård A. Berg, Patrik Bye, Kjersti Fjørtoft, Willy Guneriussen, Erik Lundestad, Mariann Solberg, Øyvind Stokke, Lisbeth Pettersen Wærp og Svein Aamold.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215048895
  • Utgivelsesdato: 01.10.2020
  • Bokgruppe: 893