Velg format

På lager
kr 339

Introduksjon til miljøplanlegging

Naturområder er under press, og naturmangfoldet er truet. Klimaendringene gir villere og våtere vær, og urbanisering medfører håndtering av store mengder overvann på stadig mer kompakte flater. Hvordan skal vi takle disse utfordringene samtidig som vi legger til rette for god folkehelse?


Planlegging for bærekraftig arealbruk er et viktig verktøy i møtet med vår tids store utfordringer. For å få til dette på en god måte må vi forstå hvordan beslutninger fattes, hvem som tar dem, hva slags kunnskap de baseres på, og sannsynlige konsekvenser av å gjennomføre dem.


I Introduksjon til miljøplanlegging definerer forfatterne miljøplanlegging som arealplanlegging på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå som påvirker naturmiljø og folkehelse. De loser leseren gjennom det norske plansystemet etter plan- og bygningsloven, og diskuterer temaer som medvirkning, kunnskap og helhetlig forvaltning. Boken trekker veksler på nyere forskning og belyser både dilemmaer og utfordringer knyttet til miljøplanlegging.


Boken er skrevet for studenter i miljø og planlegging, men alle som har interesse for planlegging og miljøspørsmål, vil kunne dra nytte av den.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215050454
  • Utgivelsesdato: 11.02.2022
  • Bokgruppe: 895

Synne Movik

Synne Movik er førsteamanuensis i by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun underviser i og forsker på arealplanlegging, og er særlig opptatt av å bedre forstå samspillet og sammenhengene mellom kunnskap, bruk og vern av naturressurser og kommunal og regional planlegging.
Mer informasjon om forfatteren

Knut Bjørn Stokke

Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis i by- og regionplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Stokke har over mange forsket på kommunal og regional kystsoneplanlegging. Stokke, K.B. og Haukeland, J.V. (2018). Balancing tourism development and nature protection across national park borders - a case study of a coastal protected area in Norway. Journal of Environmental Planning and Management, 61:12, s. 2151-2165.
Mer informasjon om forfatteren