Velg format

På lager
kr 389

Islamsk etikk - ei idéhistorie

Informasjon om boka

  • Sider: 251
  • Språk: nno
  • ISBN: 9788215001838
  • Utgivelsesdato: 06.03.2002
  • Bokgruppe: 217
Denne boka er idéhistorisk i si framstilling, men også dagsaktuelle spørsmål som kjønnsrelasjonar i islam, synet på annleis truande og jihad-begrepet blir diskutert.
Målet med boka er å få fram kor mangfaldig islam er som klassisk tradisjon, og i ein moderne norsk kontekst. I eit avsluttande kapittel tar forfattaren opp spørsmålet om religion og vald i eit kristent-muslimsk perspektiv, og knyter dette til ein refleksjon om samvitsomgrepet. Boka rettar seg til alle som ynskjer å læra meir om kva islam står for. Har litteraturliste, stikkordregister og oversikt over arabiske termar.

Oddbjørn Leirvik

Oddbjørn Leirvik (f. 1951) er professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans faglige spesialfelt er religionsdialog og kristen-muslimske relasjoner.
Mer informasjon om forfatteren