Velg format

På lager
kr 249

Ivaretakelse av hjelpere

Er vi ikke betalt for å tåle dette?
Å åpne opp for menneskelig lidelse som en del av yrket, har omkostninger som det er viktig å bearbeide profesjonelt.

Psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, leger og andre hjelpere møter daglig mennesker som har det vanskelig. Dette er yrker der mange gleder seg over arbeidet sitt. Men skal man kunne hjelpe gjennom et langt yrkesliv og ikke bli utslitt, må man ha gode verktøy. Denne boken tilbyr dette: Kunnskap om vanlige arbeidsbelastninger, hvorfor de oppstår, hvordan de viser seg, og hva som kan gjøres for å beskytte seg mot og forebygge dem.

Forfatternes grunnholdning er systemisk: Ingen kan beskytte seg selv alene. Kolleger og ikke minst ledere må også bidra, og systemene man jobber innenfor, må ha rammer for denne typen arbeid og refleksjon. Hjelpere som har det bra på jobb, yter bedre hjelp til dem som trenger det!

Mummitrollets mamma, Tove Jansson, skrev en gang: "Sånn er det alltid i heltehistoriene deres. Redde og bli reddet. Jeg skulle ønske at noen en gang skrev om dem som prøver å varme heltene etterpå. Med denne viktige boken er det nettopp det Marie Haavik og Siri Toven har gjort."
Gro Lillebø, sykepleien.no 07/2020

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215041131
  • Utgivelsesdato: 17.04.2020
  • Bokgruppe: 893

Marie Haavik

Marie Haavik er psykologspesialist og har hovedsakelig arbeidet med vold i nære relasjoner og traumer gjennom sin yrkeskarriere. Hun har undervist om ivaretakelse av hjelperen i 15 år. Haavik har tidligere publisert boka En som er god. Å få et barn med Downs syndrom (2016).
Mer informasjon om forfatteren

Siri Toven

Siri Toven er også psykologspesialist. Hun har mange års erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge, der hun har arbeidet spesielt med behandling av ungdom med selvskadings- og selvmordsproblematikk. Hun har erfart ivaretakelse av hjelpere som en nødvendig forutsetning for å utføre slikt arbeid over tid og har holdt kurs om dette i 10 år.
Mer informasjon om forfatteren