Velg format

På lager
kr 419

Iverksettelse

Fire studier av kunst, autonomi og makt
Hvordan ser kunstverdenen ut for kunstneren selv? Hvilken autonomi og kontroll har kunstneren over verkets tilblivelse? Hvilke rammebetingelser virker inn når et kunstverk blir til?

«Iverksettelse» er en studie av fire kunstfelt: visuell kunst, litteratur, musikk og scenekunst. Med utgangspunkt i situasjonen for norske kunstnere ser forfatterne på hvordan kunsten blir produsert og laget. De retter særlig oppmerksomheten mot hvordan kunstnere oppfatter sin autonomi og makt i prosessen der kunstverk blir til og iverksatt, som noe vi kan oppleve, se, lese og snakke om. Analysene får frem hvordan kunstnere jobber med sine kunstuttrykk innenfor ulike sjangere, institusjoner og felt, og hvordan de utøver og reflekterer over sitt arbeid.

Bidragsytere: Ole Marius Hylland, Astrid Kvalbein, Per Mangset, Heidi Stavrum og Susanne Østby Sæther.

Informasjon om boka

  • Sider: 384
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025315
  • Utgivelsesdato: 14.09.2018
  • Bokgruppe: 226