Velg format

På lager
kr 439

Jakten på den gode skole

Utdanningshistorie for lærere
«Solid innføring i norsk skolehistorie (...). Boka fortjener utvilsomt en plass på pensumlista ved institusjoner som utdanner lærere». Ole Kallelid i Utdanning.


«Jakten på den gode skole» er en forskningsbasert fremstilling av norsk utdanningshistorie som gir bred kjennskap til skolen som arbeidsplass, lærerprofesjonens utvikling og elevenes opplæring.

Boken presenterer seks forskjellige skoleprogram fordelt på seks historiske epoker. Den viser hvordan ulike ideer om den gode skole er nært knyttet til bestemte samfunnsvilkår og samtidig bærere av pedagogiske utfordringer som er aktuelle i både dagens og fremtidens skole.

I boken kan du lese om:
Den europeiske kristendomsskolen (1739 - 1860)
Den nasjonale kulturskolen (1860 - 1889)
Den barnevennlige enhetsskolen (1889 - 1940)
Den okkuperte skolen (1940 - 1945)
Den sosiale utjevningsskolen (1945 - 2000)
Den globaliserte kunnskapsskolen (2000 - d.d.)

Hvert kapittel står på egne ben og kan leses enkeltvis. Samtidig knyttes kapitlene sammen gjennom krysshenvisninger og et innledende og avsluttende kapittel til en helhetlig fortelling om skolens historie. Siden alle kapitlene også følger nøyaktig samme mønster og disposisjon kan skiftende skoleideer enkelt sammenlignes som grunnlag for refleksjon over utviklingstrekk.

Boken springer ut av et større forskningsprosjekt der forfatteren de siste årene har studert ulike skoleprogram og vilkår for lærerarbeid. I en enkel språkdrakt formidles forskningsresultater som er særlig relevante for grunnskolelærere og pedagogikkstudenter.

Hensikten med boken er å inspirere til kritiske analyser av skolens mandat, lærerens oppgaver og elevenes opplæring i fremtidens skole.

Informasjon om boka

  • Sider: 176
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025674
  • Utgivelsesdato: 25.11.2016
  • Bokgruppe: 215

Vegard Kvam

Vegard Kvam er professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen
Mer informasjon om forfatteren