Velg format

På lager
kr 389

Jakten på et bedre liv!

Fysisk aktivitet i den norske befolkningen 1985-2011
Jakten på et bedre liv tilbyr et grundig innblikk i utviklingen av fysisk aktivitet i den norske befolkningen fra 1985 til 2011. Boka er rikt illustrert med figurer og tabeller, og presenterer oversikter over samlet aktivitetsnivå, typer aktivitet, former for organisering, motiver og bruk av anlegg og barrierer for aktivitet.

Det fysiske aktivitetsbildet settes inn i et samfunnsperspektiv der kjønn, utdannelse, sosial klasse, holdninger og samfunnsverdier utgjør rammeverket. Aktivitetsbildet tolkes i forhold til verdier og holdninger som er typiske i det senmoderne samfunn, der utviklingen av identitet og mening i økende grad skjer gjennom valg av fysiske aktiviteter. Det empiriske grunnlaget for boka er hentet fra Norsk Monitor.

Boka vil være et nyttig oppslagsverk for alle som har behov eller interesse for en samlet fremstilling av fysisk aktivitet i befolkningen. Den retter seg særlig mot studenter innen idrettsvitenskap, idrettssosiologi og idrett og samfunn, men vil være engasjerende lesning for alle som er opptatt av idrettspolitikk og organisering av norsk idrett.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215049410
  • Utgivelsesdato: 08.10.2020
  • Bokgruppe: 893