Velg format

På lager
kr 399

Juss i skolehverdagen

2. utgave
Forfatteren drøfter sentrale, juridiske spørsmål som skoleledere og lærere støter på.
Denne boka handler om alt fra elevenes rettigheter, skolens ansvar i forbindelse med opplæringen til spørsmål om ansvarsplassering når elever skader seg eller andres eiendeler blir ødelagt i skoletida.

Etter hvert tema presenterer forfatteren konkrete situasjoner som danner grunnlag for både individuell refleksjon og for drøftinger i grupper.
Boka er oppdatert i forhold til endringer i opplæringslova og privatskoleloven.
Denne boka er skrevet for skoleledere, lærere og studenter som er opptatt av juridiske problemstillinger i skolen. Den er også egnet som en praktisk oppslagsbok og er skrevet for lesere uten juridisk bakgrunn.
Lars Grongstad har hele sin yrkeserfaring fra skoleverket, som lærer, skoleleder og rådgiver hos fylkesmannen. Han har juridisk embetseksamen og har holdt kurs i juss for skoleledere.

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022604
  • Utgivelsesdato: 17.01.2014
  • Bokgruppe: 215

Lars Grongstad

Lars Grongstad har hele sin yrkeserfaring fra skoleverket, som lærer, skoleleder og rådgiver hos fylkesmannen. Han har juridisk embetseksamen, og har holdt flere kurs i juss for skoleledere.
Mer informasjon om forfatteren