Velg format

På lager
kr 429

Jussens helter

«Graver er en rollemodell for andre akademikere. Som forsker og formideler bringer han frem kunnskap, utfordrer etablerte sannheter og viser betydningen av akademikere for politikk og samfunn.»

-Merete Nilssson, Akademikerprisen 2020

«Boka har mye å gi, både til jurister, jusstudenter og hvermansen, lettlest og dyptpløyende som den er.»

- Bård Hauge, Dagen.no

«Felles for historiene i boken er ikke bare forsvaret for loven, men også forsvaret for verdiene som ligger under loven. Også på det punkt, med sin gode diskusjon av rettsfilosofiske aspekter, er dette blitt en viktig bok.»

 -Henrik Syse, Minerva.no 

Jurister som forsvarer rettssikkerheten under press, er juridiske helter. Lov og rettferd er ikke alltid samme ting. Iblant tar loven feil og juristen har rett. I slike situasjoner koster det ekstra mye å holde fast ved sin overbevisning.

Dette er historien om tolv jurister som har valgt å følge sin egen samvittighet fremfor å leve opp til systemets krav. De har stått opp mot makt og autoriteter i situasjoner der systemet har stilt dem overfor store utfordringer, og de valgte å følge sin egen samvittighet fremfor å leve opp til systemets krav. Boken har også oppsummerende kapitler hvor likheter samles og kobles opp mot overordnede og felles etiske problemstillinger, med konklusjoner og hypoteser om juridisk motstand og beskyttelse av rettsstaten. I tillegg er det et etterord om rettsstaten og korona.

«Den har mye å gi, både til jurister, jusstudenter og hvermansen, lettlest og dyptpløyende som den er.»
Bård Hauge, Dagen

Informasjon om boka

  • Sider: 280
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035765
  • Utgivelsesdato: 08.05.2020
  • Bokgruppe: 211

Hans Petter Graver

Hans Petter Graver er professor dr. juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Graver forsker og underviser innen fagområdene retorikk, rettsteori, konkurranse- og markedsrett, forvaltningsrett og EØS-rett. Han har publisert en lang rekke arbeider innen disse fagområdene, og har også omfattende erfaring fra offentlig lovarbeid og granskninger.
Mer informasjon om forfatteren