Velg format

kr 929
Forventet i salg 06.06.2023

Kalkulus og lineær algebra

«Kalkulus og lineær algebra» tar for seg grunnleggende matematikk på universitetsnivå. Boken dekker stoff tilsvarende tre typiske emner for realfagsorienterte studier: Et emne om énvariabelkalkulus, et om flervariabelkalkulus og et om lineær algebra.

Forfatteren bygger opp teorien systematisk fra grunnen av og repeterer alle relevante deler av skolematematikken. Selv om anbefalt bakgrunn for å lese boken er full fordypning i matematikk fra videregående skole, kan den ved ekstra innsats også leses med mindre matematisk bakgrunn.

Boken er tilpasset læreplanen LK20 og vektlegger dybdelæring. Målet er at leseren ikke bare skal forstå hvordan ulike matematiske metoder kan brukes, men også hvorfor de fungerer. Slik dybdeforståelse er avgjørende for aktiv bruk av matematiske modeller og metoder i alle typer anvendelser.

Det vil følge med ekstra nettressurser til boken, blant annet et hefte om hvordan programmering kan brukes som hjelpemiddel i de ulike kapitlene.

Informasjon om boka

  • Sider: 720
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215068770
  • Utgivelsesdato: 06.06.2023
  • Bokgruppe: 219
Arne Hole

Arne Hole

Arne Hole er førsteamanuensis i matematikk ved ILS ved UiO. Han har tidligere jobbet en årrekke ved HiOA. Han har arbeidet med matematikk i lærerutdanning siden 1998, og er forfatter og medforfatter på flere lærebøker i matematikk på universitets- og høgskolenivå.
Mer informasjon om forfatteren