Velg format

På lager
kr 829

Kampen om arealene

Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning
Hovedproblemstillingen i boken er i hvilken grad norsk rett bidrar til å sikre helhetlige vurderinger av arealbruken i utmarka. Til å belyse dette undersøker Winge særlig den rettslige reguleringen av etablering av vindkraftverk og bygging av større kraftledninger.

Boken er bygget på Winges avhandling til ph.d.-graden.

Informasjon om boka

  • Sider: 448
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022000
  • Utgivelsesdato: 24.04.2013
  • Bokgruppe: 211

Nikolai K. Winge

Nikolai K. Winge (ph.d.) er førsteamanuensis i forvaltningsrett ved Det juridiske fakultet, UiO og førsteamanuensis II ved Institutt for eiendom og juss, NMBU. Han underviser blant annet i forvaltningsrett, miljørett og fast eiendoms rettsforhold.
Mer informasjon om forfatteren