Velg format

kr 379

Kampen om kunnskapsskolen

Temperaturen i den skolepolitiske debatten under forrige regjering var til tider meget høy. Helge Ole Bergesen, som var statssekretær under Kristin Clemet, reflekterer over hvorfor reaksjonene ble så voldsomme.
Denne boken er et resultat av forfatteren Helge Ole Bergesens erfaringer som statssekretær i Utdannings- og forskningsdepartementet fra 2001 til 2005. I disse årene var skolepolitikk et sentralt tema i den offentlige debatten.

«Det skyldtes at vi for første gang fikk solide faglige analyser av tilstanden i norsk skole på bordet, og det budskapet var ikke lystelig. Dessuten skyldtes det at utdanningsminister Kristin Clemet stilte grunnleggende spørsmål ved etablerte sannheter om norsk skole og trakk slutninger som gikk ut over det som var utdanningspolitisk korrekt. Når hun i tillegg lanserte en ny skolereform som utfordret sentrale dogmer i skolepolitikken, måtte det bli politisk strid». Og strid ble det. Denne boken handler om denne striden, sett fra innsiden, fra der hvor beslutningene ble tatt.

"Han gir oss innsikt i departementets overveielser og vurderinger. Han har sansen for de dramatiske episodene og de gode eksemplene. Alle som ønsker å kjenne den aktuelle skolepolitiske situasjonen i Norge, bør lese tidligere statssekretær Helge Ole Bergesens Kampen om kunnskapsskolen." Alfred Oftedal Telhaug, Utdanning

Informasjon om boka

  • Sider: 214
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215010908
  • Utgivelsesdato: 17.11.2006
  • Bokgruppe: 225

Helge Ole Bergesen

Helge Ole Bergesen (1949-2015) var samfunnsforsker, faglitterær forfatter med lang erfaring som lærebokforfatter. Han var statssekretær i Utdannings- og forskningsdepartementet fra 2001 til 2005 og fra 2006 var han forskningsdirektør ved Universitetet i Stavanger.
Mer informasjon om forfatteren