Velg format

På lager
kr 299

Kjærlighet som profesjonsutøvelse i barnehagen

Informasjon om boka

  • Sider: 176
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025094
  • Utgivelsesdato: 22.06.2016
  • Bokgruppe: 215
Hva er kjærlighet, og hvordan kommer den til uttrykk gjennom barnehagelærerens profesjonsutøvelse?
Nestekjærlighet er nedfelt i barnehageloven som en av grunnverdiene i den norske barnehagen. Ifølge FNs barnekonvensjon har alle barn rett til å oppleve kjærlighet. Til tross for at vi vet at kjærlighet er helt essensielt i et barns liv, er det ofte uklart hva begrepet betyr i den barnehagepedagogiske konteksten. Gjennom sin egen praksis i barnehagen har forfatteren opplevd den komplekse og profesjonelle kjærligheten. Sammen med et teoretisk utgangspunkt for kjærlighet danner forfatterens personlige opplevelser grunnlag for diskusjoner i boken.

Kjærlighet som profesjonsutøvelse er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanningen og for alle som jobber innenfor barnehagefeltet.

Teresa K. Aslanian

Teresa K. Aslanian er utdannet barnehagelærer og har master i barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har 14 års erfaring innenfor barnehagesektoren, og er for tiden doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har tidligere publisert artikkelen "Når 'din neste' er et barn - kjærlighet som grunnlag i barnehagepedagogisk praksis" i Prismet.
Mer informasjon om forfatteren