Velg format

På lager
kr 309

Kjærlighetens etikk

i barnevern og sosialt arbeid
Kjærlighet er et fenomen, et begrep, en innstilling og en opplevelse på samme tid. Hilde M. Thrana knytter kjærlighetsbegrepet sammen med sosialfaglig arbeid i velferdstjenester og barnevern. Det handler om kjærlighet som medmenneskelighet og omsorg, og om å bry seg og engasjere seg i andres liv.
Boken bidrar til en utvidet forståelse av hva kjærlighet kan være, og hvordan bevissthet om kjærlighet kan bidra til mer personfokusert hjelp til dem som trenger det. Det innebærer at kjærlighetens etikk utfordrer sosialarbeidere og tjenester til å sette det konkrete mennesket i sentrum for alle møter, beslutninger og tiltak.

Forfatteren utforsker kjærlighetsbegrepet fra ulike teoretiske perspektiver. Filosofi, biologi, sosiologi, sosialpsykologi og etikk bidrar til å se kjærlighet som felleskap, som en universell kraft, kjærlighet som nære relasjoner og kjærlighet som anerkjennelse. Kjærlighet vil være det fundamentet som gjør at vi setter mennesket i sentrum, og at vi også holder ut relasjoner som kan være krevende, fordi den andre betyr noe.

Dette fundamentet i menneskelige relasjoner kan forstås som en egen etikk. Kjærlighetens etikk.
Hva kan kjærlighet bety, og hvordan kan det gjennomføres i profesjonelle praksiser? Gjennom empiriske studier der barnevernsarbeidere, ungdom, foreldre og ansatte er intervjuet, får vi innblikk i erfaringer og perspektiver på hva kjærlighet innebærer i møte med tjenestene. Her er medmenneskelighet, kvalitet i relasjonen, personfokuserte tiltak og anerkjennelse noen av kjennetegnene på kjærlighet i praksis.

Noen mennesker med omfattende livsutfordringer har mistet tilliten til velferdstjenestene, og de ønsker ikke kontakt med sosialarbeidere i NAV og i barnevern. Da har frivillige og ideelle organisasjoner med kjærlighet som en grunnleggende verdi i sitt arbeid spilt en viktig rolle. Disse kjennetegnes av inkludering i fellesskap som det ikke stilles krav for å slippe inn i.

Boken er skrevet for studenter i barnevern og sosialt arbeid og ansatte i velferdstjenestene.

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215063621
  • Utgivelsesdato: 11.07.2022
  • Bokgruppe: 213
Hilde Marie Thrana

Hilde Marie Thrana

Hilde Marie Thrana arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU. Hun jobber med undervisning og forskning innen barnevernsfeltet og sosialt arbeid. Hilde Marie Thrana har skrevet en doktorgrad som utforsker kjærlighetsbegrepet i barnevernets praksis, og har hatt dette som tema både gjennom foredragsvirksomhet og i senere forskningsarbeid. Gjennom sin praksisbakgrunn har hun jobbet innen barnevernsfeltet og særlig med tiltaksutvikling for utsatte ungdom. Temaet utenforskap og barn og unges medvirkning har også vært viktig i senere forskningsarbeider.
Mer informasjon om forfatteren