Velg format

På lager
kr 249

Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?

Pedagoger møter kolleger, barn og foreldre
Pedagoger trenger et faglig fundament for sitt arbeid med kjønn og likestilling.

Også i barnehage og skole handler likestilling om rettferdighet, om utvikling av menneskelige ressurser og om grobunn for gode relasjoner mellom kjønnene. Denne boken har en bred tilnærming til temaet for å vise at arbeidet påvirkes av det som skjer i et kollegium, i barnas hjem, og i samfunnet ellers - og i samarbeidet mellom alle grupper. Fremgang i likestillingsarbeidet avhenger mye av oss voksne - av vår evne til å observere kjønnede prosesser, og evne til å tolke og handle klokt. Det handler om kjønnsbevissthet. Kjønnsbevissthet må bygge på kunnskaper. Vi trenger ikke minst kunnskaper om hvilke verdier som står på spill, hvilke krefter og prosesser som er i gang, og hvilke arbeidsmåter som kan brukes.

Forfatteren, Dr.philos Ingerid Bø, er knyttet til Universitetet i Stavanger. Hun har skrevet boken Foreldre og Fagfolk som kom ut på Universitetsforlaget i 3.utgave i 2011.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215048789
  • Utgivelsesdato: 30.09.2020
  • Bokgruppe: 893

Ingerid Bø

Ingerid Bø er førsteamanuensis i pedagogikk. Hun er for tiden aktiv pensjonist ved Universitetet i Stavanger - i arbeid med et bokprosjekt om pedagogers møte med kjønn i barnehage og skole. Hennes faglige forfatterskap har særlig hatt søkelys på barns oppvekstkår, foreldreskapets vilkår, samarbeid mellom fagfolk og foreldre og forståelser av kjønn i hjem, arbeidsliv og utdanning.
Mer informasjon om forfatteren