Velg format

kr 809
Forventet i salg 22.09.2023

Kjøpsrett

3. utgave ved Herman Bruserud
Standardverket «Kjøpsrett» kommer nå i 3. utgave.

«Kjøpsrett» omhandler de mest sentrale spørsmålene som jevnlig dukker opp i kjøpsforhold, basert på reguleringen vi finner i kjøpsloven av 1988 og forbrukerkjøpsloven av 2002. Det er lagt særlig vekt på innholdet av partenes plikter, også i situasjoner hvor den annen part ikke oppfyller sine.

Rettsfeltet har lange tradisjoner og har stått i en særstilling for utviklingen av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Kjøpsretten har klare internasjonale trekk som vises i kjøpslovens røtter i Den internasjonale løsørekjøpskonvensjonen og i forbrukerkjøpslovens gjennomføring av reglene i EUs forbrukerkjøpsdirektiv.

«Kjøpsrett» er velegnet som lærebok for studenter og som håndbok for dommere, advokater og andre som møter kjøpsrettslige problemstillinger. I 3. utgave blir det blant annet gjort en omfattende språklig modernisering.

Informasjon om boka

  • Sider: 344
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215055121
  • Utgivelsesdato: 22.09.2023
  • Bokgruppe: 211

Herman Bruserud

Herman Bruserud er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han arbeider hovedsakelig med kontraktsrettslige fag, og disputerte for den juridiske ph.d.-graden i 2009 på avhandlingen «Hardshipklausuler». Han har tidligere blant annet arbeidet som advokat, særlig med entrepriserettslige problemstillinger.
Mer informasjon om forfatteren

Viggo Hagstrøm

VIGGO HAGSTRØM var professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, frem til sin bortgang i 2013. Han publiserte en rekke arbeider på formuerettens område, herunder Culpanormen (4. utg. 1983) og Offentligrettslig erstatningsansvar (1987). Hans hovedverk var Obligasjonsrett, som kom i annen utgave i 2011.
Mer informasjon om forfatteren