Velg format

På lager
kr 369

Klinisk arbeidspsykologi

Klinisk Arbeidspsykologi handler om hvordan det kan legges til rette for at personer med psykiske helseutfordringer skal få mulighet for deltakelse i arbeidslivet. Temaer som forfatterne fokuserer på er arbeidsevne, helsekompetanse på arbeidsplassen, stress og subjektive helseplager, arbeidsdeltagelse og sykefravær, mobbing på arbeidsplassen, kognitive utfordringer ved psykiske helseplager, arbeidsrehabilitering med Individuell jobbstøtte, jobbfokusert terapi ved angst og depresjon, samt råd til ledelsen.
Hvert kapittel vektlegger forskning, teorier og intervensjonsmetoder for det kliniske arbeidet.

Boken henvender seg til psykologer i spesialisthelsetjenesten, privat praksis, NAV og bedriftshelsetjenesten, samt andre som arbeider med behandling og arbeidsrelatert tilrettelegging ved psykiske vansker. Den henvender seg også til psykologistudenter på profesjonsstudiet og masterstudium i arbeidspsykologi.

Bokens øvrige bidragsytere er Anette Høy Dye, Jon Fiske, Ragne Gjengedal, Marit Hannisdal, Hege R. Eriksen, Ingrid Blø Olsen, Ståle Einarsen, Tone Langjordet Johnsen, Ingar Heum, Arnstein Mykletun, Beate Brinchmann, Simon Engelien, Danielle Wright, Elisabeth Baumann Heier og Jan Stubberud.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215046037
  • Utgivelsesdato: 17.06.2021
  • Bokgruppe: 893

Bjørn Lau

Bjørn Lau er professor i psykologi og instituttleder ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra forskning, undervisning og praksis i både arbeids- og organisasjonspsykologi og klinisk psykologi.
Mer informasjon om forfatteren

Merete Glenne Øie

Merete Glenne Øie er professor i psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo og forskningsrådgiver ved Sykehuset Innlandet. Hun er spesialist i klinisk nevropsykologi og har lang erfaring i forskning og undervisning om kognitive utfordringer ved psykisk helseutfordringer.
Mer informasjon om forfatteren