Velg format

På lager
kr 849

Knophs oversikt over Norges rett

15. utgave
KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT ble utgitt for første gang i 1934, og har i dag en unik posisjon innen norsk juridisk litteratur.

Boken gir en fyldig oversikt over alle sentrale juridiske områder, både for jusstudenter og alle andre som ønsker en innføring i norsk rett.

HARALD IRGENS-JENSEN er redaktør for denne 15. utgaven av boken. Han er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

RAGNAR KNOPH ble professor ved Det juridiske fakultet i Oslo i 1922, bare 27 år gammel. Frem til sin død i 1938 markerte han seg som en av Nordens fremste rettsvitenskapsmenn. Han skrev i forordet til bokens 1. utgave, august 1934: «Den nye studieordningen for juristene som blev vedtatt ifjor, skal ta til å virke i høst. Den forutsetter at studentene ved begynnelsen av studiet får en oversikt over gjeldende norsk rett som ikke er for knapp og skjematisk. En slik oversikt er det denne boken vil gi.»

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215036977
  • Utgivelsesdato: 02.12.2019
  • Bokgruppe: 893

Harald Irgens-Jensen

Harald Irgens-Jensen er professor ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han ble ph.d. i 2008 på en avhandling om vernet for forretningshemmeligheter og knowhow i norsk rett. Før han ble fast ansatt ved Universitetet i Oslo i 2014, var Irgens-Jensen advokat i advokatfirmaet Thommessen. Både som advokat og som vitenskapelig ansatt har Irgens-Jensen særlig arbeidet med markedsrett, immaterialrett og kontraktsrett. Irgens-Jensen er norsk redaktør for det nordiske immaterialrettstidsskriftet Nordiskt Immateriellt Rättsskydd og var redaktør for siste utgave av Knophs oversikt over Norges rett.
Mer informasjon om forfatteren