Velg format

På lager
kr 519

Komme til orde

Politisk kommunikasjon 1814-1913
Hva kjennetegner ytringskulturen når nye grupper i befolkningen tar ordet? Hvorfor får noen det retoriske overtaket? Hvem er de spake og tause?

Fra 1814 til 1913 retter beboerne av «de stummes leir» seg opp og tar ordet. Først bøndene, dernest husmennene, arbeiderne, kvinnene. Men terskelen var høy for de som følte seg ubetydelige og små. Og hetsen satt løst blant de som følte seg store. «Komme til orde» er en politisk retorikkhistorie som strekker seg fra 1814, med taler i patriotisk begeistring om frihet og mannsmot, til gjennomslaget for kvinners stemmerett i 1913. Hvem sto fram, hvordan ytret de seg, og hvilken kultur var de omgitt av?

Anders Johansen viser at erobring av ytringsfrihet og stemmerett er lite verdt om man ikke samtidig kan gjøre seg gjeldende som en myndig samtalepartner som blir hørt og respektert. Komme til orde handler om fordeling av retorisk makt og avmakt - et tema som bør tas på alvor også av de som interesserer seg for vår egen tids samfunnsdebatt.

«Jeg kan ikke huske å ha lest en så ambisiøs, original og nyskapende bok om framveksten av det moderne Norge siden Rune Slagstads legendariske De nasjonale strateger fra 1998».
Trygve Riiser Gundersen, Klassekampen

«Det er vanskelig å yte denne boken på 951 sider noe i nærheten av rettferdighet. Den er orginal, gjennomtenkt og svært godt skrevet. Den handler om makt og politikk og er teoretisk nyskapende med sitt begrep om retorisk medborgerskap. Den viser at formell ytringsfrihet er lite verdt om den ikke følges opp av evne og mulighet til å gjøre sin egen stemme gjeldende.»
Espen Søbye, Morgenbladet

«Ei viktig bok om elitar og språkleg herredømme over eigne liv. [...] prosaen glid så presist og lettbeint over sidene [...]»
Oddgeir Osland, Forskerforum

En av anmeldernes fagbok-favoritter:
«Dette er en sjeldent god norsk sakprosabok. Boka har et uvanlig presist og klart språk. Det er godt gjort å skrive 889 sider uten at det er klart for meg hva som kunne ha vært kuttet.»
Oddgeir Osland, Forskerforum

«Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette må være den viktigste norske boka som ble utgitt i 2019. Den må kort og godt regnes som en begivenhet.
Kristian Bjørkdahl, Agenda Magasin

Komme til orde ble 6. februar nominert til Kritikerprisen for beste sakprosabok.
Fra juryens begrunnelse: « ... ikke bare den formelle muligheten til å ytre seg, men også oppfatninger av hva som er passende retorikk, legger premissene for hvem som kan ytre seg - og hvem som blir lyttet til ... «Komme til orde» er et akademisk verk som har blitt underholdende lesning uten å kompromisse på faglighet. Det er en retorisk bragd.»

«Få kan skrive så godt, fengende, analytisk sterkt og med så stor psykologisk innsikt som Johansen. Han har et sjeldent godt litterært talent, og er kanskje Norges beste sakprosaforfatter.»
Knut Dørum, Historisk tidsskrift

«Han viser oss hvordan tidligere umyndig(gjort)e menneskers kamp for å bli en «myndig samtalepartner» artet seg, og han bretter denne kampen ut i en serie fine, næranalyserte detaljer, slik at vi nærmest får ta og smake på den - virkelig kjenne på den som en kamp ... At en så lang og kompleks bok kan framstå så sømløs, så gjennomtenkt og gjennomarbeidet, omtrent fra første til siste side, ja det er et lite mirakel!»
Kristian Bjørkdahl, Rhetorica Scandinvica

« ... et forbilledlig eksempel på at bunnsolid teori kan veves sammen med empiri på organisk vis. Slik blir boka aldri tørr og abstrakt, men tilbyr en frydefull og intellektuelt stimulerende leseropplevelse tvers gjennom de nesten 1000 boksidene.»
Johan Tønnesson, Sakprosa

«Anders Johansen viser her ei formidabel forståing for samvirket i den politiske debatten og samanhengen med den breie samfunnsutviklinga, lagt fram i ei engasjert, livleg forteljing ... Den politiske historia får her kjøt på beina på eit heilt eklatant vis.»
Øystein Lydik Idsø Viken, Arr

«Det dreier seg ikke primært om politikken, statsvitenskapelig definert, men om det politiske livet. Komme til orde blir det til dags dato viktigste bidraget til politikkens epistemologi i Norge 1814-1913, politikken som erfarings- og læreprosess.»
Hans Ebbing, Agora

«Bokens styrke er den levende fremstillingen og at den har en større nærhet til det opprinnelige kildematerialet og de originale debattene enn andre historiske bøker om samme tema. Sjelden er historisk og politisk sakprosa så klart og fengende formidlet.»
Håvard Friis Nilsen, Prosa

«Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette må være den viktigste norske boka som ble utgitt i 2019. Den må kort og godt regnes som en begivenhet.»
Kristian Bjørkdahl, Agenda Magasin

«Jeg kan ikke huske å ha lest en så ambisiøs, original og nyskapende bok om fremveksten av det moderne Norge siden Rune Slagstads legendariske De nasjonale strateger fra 1998.»
Trygve Riiser Gundersen, Klassekampen

«Det er vanskelig å yte denne boken på 951 sider noe i nærheten av rettferdighet. Den er original, gjennomtenkt og svært godt skrevet. Den handler om makt og politikk og er teoretisk nyskapende med sitt begrep om retorisk medborgerskap.»
Espen Søbye, Morgenbladet

«Denne storslegne og på mange måtar oppsiktsvekkande boka fortener ein stor lesarkrins ... Her er ein breidde og ei djupne i framstillinga som ein ikkje så ofte støyter på ... Mykje av framstillinga er sakprosa på sitt beste.»
Lars Gaute Jøssang, Dagen

« [...] storslått akademisk byggverk, [...] overveldende rik bok.»
Kåre Bulie, Klassekampen

« ... ei fantastisk bok!»
Eivind Myklebust, Dag og Tid

«Komme til orde er et akademisk verk som har blitt underholdende lesning uten å kompromisse på faglighet. Det er en retorisk bragd.»
Fra juryens begrunnelse for nominasjon til Kritikerprisen

Informasjon om boka

  • Sider: 952
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031712
  • Utgivelsesdato: 26.08.2019
  • Bokgruppe: 227

Anders Johansen

Anders Johansen er professor i sakprosastudier ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Som forsker og skribent er han bredt orientert. Han har blant annet utgitt Talerens troverdighet. Tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk (2002), Samtalens tynne tråd (2003) og Virksomme ord. Politiske taler 1814-2005 (2005).
Mer informasjon om forfatteren