Velg format

kr 1 199
Forventet i salg 16.03.2022

Kommuneloven

Lovkommentar

Informasjon om boka

  • Sider: 500
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029856
  • Utgivelsesdato: 16.03.2022
  • Bokgruppe: 221
Fra 1. januar 2021 har hele den nye kommuneloven trådt i kraft og erstatter forrigekommunelov fra 1992. Den nye kommuneloven etablerer og setter rammer for alle kommuner og fylkeskommuner som lokale og regionale folkevalgte organer.

Kommuneloven inneholder bestemmelser om
· det kommunale selvstyret
· de folkevalgte og de folkevalgte organene
· administrasjonen
· økonomi
· interkommunalt samarbeid
· kommunenes egenkontroll
· statlig kontroll og tilsyn

Grunntrekkene i 1992-loven er videreført, men det er også gjort viktige materielle endringer. Loven har dessuten fått ny struktur, og det er gjort løpende språklige tilpasninger der hensynet til klarhet og forenkling har vært tungtveiende.

Forfatterne av denne lovkommentaren har vært sentrale i lovarbeidet med den nye kommuneloven og kommunalrettslig forskning på gammel og ny kommunelov.

Lovkommentaren gir en grundig juridisk gjennomgang av kommunelovens bestemmelser. Den vil være nyttig for forskere, folkevalgte, ansatte i stat og kommune, advokater og dommere samt virksomheter og innbyggere for øvrig.