Velg format

På lager
kr 629

Kommunikasjon og samspill

fra fødsel til alderdom. 2. utgave
Kommunikasjon og samspill - fra fødsel til alderdom viser mennesket som deltager i sosiale samspill med vekt på følelsenes betydning og samspillet mellom natur og kultur.
"Kommunikasjon og samspill - fra fødsel til alderdom" (2. utg.) er en innføring i psykologiske og sosiologiske sider ved kommunikasjon, utvikling og samhandling. Boken viser mennesket som deltager i sosiale samspill med vekt på følelsenes betydning og samspillet mellom natur og kultur. Den er rikt illustrert med eksempler og er spesielt egnet for å gi en samlet sosiologisk og psykologisk oversikt for studenter i psykologi og helse- og sosialfag.

Del A handler om kommunikativ utvikling og selvdannelse hos barn, fra etterligning hos nyfødte og protodialog, til moralutvikling og skapende dialog hos førskolebarn. Del B handler om kommunikasjon, følelser og konflikt på ulike sosiale arenaer. Del C handler om kommunikative forstyrrelser ved aldersdemens og autisme, og om grunnlaget for omsorg og kulturell læring.

Annenutgaven er oppdatert på nyere forskning og har nyskrevet stoff om bl.a. kroppsspråk i klasserommet, seksuelt samspill, og pasient- og klientsamtaler.

«spennende lesing ... lett tilgjengelig ... Løp og kjøp!» Socius, nr. 3 1998

«(For) helsearbeidere vil bokens første del om spedbarnets utvikling være av stor interesse og til nytte for dem som har med barn å gjøre.» Tore Gude, Tidsskrift for Den norske Lægeforening nr. 5 1998

Informasjon om boka

  • Sider: 336
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215005171
  • Utgivelsesdato: 13.02.2004
  • Bokgruppe: 213

Stein Leif Bråten

Stein Bråten er dr.philos. i psykologi og professor emeritus i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Han leder forskernettet "Teoriforum" med noen av verdens fremste spedbarns-, primat- og hjerneforskere som har bidratt til hans samleverk på Cambridge University Press (1998) og John Benjamins (2007). I lys av nyere spedbarnsforskning og oppdagelsen av speilnevroner har han redefinert grunnlaget for (før)verbal intersubjektiv innlevelse og forståelse. I 1973 foregrep han simuleringsversjonen av dagens mentalistiske tilnærminger ut fra sine data-simuleringer av kommunikasjon.
Mer informasjon om forfatteren