Velg format

På lager
kr 679

Konfliktrådsloven

Kommentarutgave
Denne kommentarutgaven til konfliktrådsloven gir en grundig gjennomgang av lovens regler.
Konfliktrådsloven av 2014 trådte i kraft 1. juli 2014 og erstattet konfliktrådsloven av 1991. Den nye loven oppdaterer og moderniserer loven av 1991 der lovene dekker samme område. Den nye loven regulerer også nye reaksjoner: ungdomsstraff, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktråd.

Verket er et praktisk oppslagsverk med utførlige henvisninger til relevante kilder. Boken er først og fremst myntet på konfliktrådsmeglere, konfliktrådsledere og ungdomskoordinatorer. Den er like aktuell for påtalejurister, advokater og dommere.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025018
  • Utgivelsesdato: 30.05.2016
  • Bokgruppe: 221

Morten Holmboe

Morten Holmboe (f. 1963), ph.d., er professor ved Politihøgskolen. Tidligere har han blant annet vært førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, kontorsjef hos Sivilombudsmannen og lovrådgiver i Justisdepartementet, Lovavdelingen.
Mer informasjon om forfatteren