Velg format

På lager
kr 809

Kontraktstolkning

særlig om tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter
I boken "Kontraktstolkning" foretas en grundig analyse av Høyesteretts praksis ved fortolkningen av skriftlige kontrakter. I denne praksis identifiseres tre ulike tolkningsstiler; intensjonal tolkningsstil, harmoniserende tolkningsstil og risikobasert tolkningsstil.

Boken representerer et kraftig verktøy for den rettsanvender som effektivt vil plassere en ny konflikt i relasjon til Høyesteretts tidligere tolkningspraksis.
Forfatteren går grundig gjennom grensen mellom tolkningslæren og en rekke konkurrerende rettsgrunnlag, herunder forutsetningslæren, avtaleloven § 33, og den obligasjonsrettslige lære om misligholdt opplysningsplikt. I mange tilfeller vil valg av rettsgrunnlag ha avgjørende betydning for konfliktens utfall, noe som gjør denne fremstillingen særlig verdifull for advokater, dommere og andre praktikere.

Alf Petter Høgberg er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Han ble i februar 2006 dr. juris på avhandlingen som ligger til grunn for denne boken.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215044613
  • Utgivelsesdato: 06.04.2020
  • Bokgruppe: 893

Alf Petter Høgberg

Alf Petter Høgberg er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans forskning omfatter både privatrettslige og offentligrettslige emner.
Mer informasjon om forfatteren