Velg format

På lager
kr 419

Kostnads- og inntektsanalyse, 10. utgave

10. utgave av denne klassiske innføringsboken i økonomistyring som dekker store deler av det bedriftsøkonomiske fagfeltet.

Forfatterne legger vekt på å gjøre leseren fortrolig med bedriftsøkonomiske resonnementer, og samtidig sette leseren i stand til å anvende teorien på praktiske problemstillinger fra ulike bransjer. Boken inneholder et rikt spekter av konkrete eksempler fra tjenesteytende virksomheter, så vel som varehandel- og produksjonsvirksomheter.

10. utgave har vært gjenstand for en gjennomgående revisjon der det er blitt lagt vekt på faglig oppdatering, enda bedre pedagogisk formidling og flere eksempler fra næringslivet.

* Kapittel 2-4 tar for seg temaene finansregnskap, bedriftens kostnadsstruktur og etterspørsels- og pristeori
* Kapittel 5-7 tar for seg temaene økonomiske beslutninger, dekningsbidragsmodellen, risiko og lønnsomhetsanalyser
* Kapittel 8-13 er i sin helhet viet kalkulasjon og driftsregnskap
* I kapittel 14 blir teorier fra tidligere kapitler anvendt for å diskutere prissetting

Det finnes også en egen oppgavesamling med løsningsforslag og nettressurser til denne boken.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215039114
  • Utgivelsesdato: 22.11.2019
  • Bokgruppe: 893

Terje Heskestad

Terje Heskestad er dosent ved Universitetet i Agder og har en toerstilling ved NHH. Han er utdannet siviløkonom, og innehar høyere avdeling i bedriftsøkonomi og dr.oecon.-graden fra NHH. Heskestad har også utstrakt praktisk erfaring gjennom mange års arbeid i revisorbransjen, og har er en populær foreleser ved kurs og seminarer.
Mer informasjon om forfatteren

Eirik Holm

Eirik Holm er amanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Han er utdannet siviløkonom og innehar høyere avdelingseksamen fra NHH. Holm har over 30 års erfaring, men undervisning, forskning og utredning innen økonomistyring.
Mer informasjon om forfatteren

Knut Boye

Knut Boye (1937 - 2008) var førsteamanuensis ved NHH. Han har forfattet en rekke lærebøker inne bedriftsøkonomi og finans. Boye hadde også utstrakt kontakt med næringslivet gjennom styreverv og konsulentoppdrag. Han var et aktivt medlem av redaksjonen i tidsskriftet Praktisk økonomi og finans i nesten 25 år.
Mer informasjon om forfatteren