Velg format

kr 499

Kreativ akademisk skriving

Hva er egentlig kreativ akademisk skriving? Er det en kreativ tanke med skrivingen, en spesiell kreativ prosess mens man skriver, eller er det utviklingen av et kreativt produkt i form av en kreativ akademisk tekst?

I denne boka undersøkes disse spørsmålene på kryss og tvers gjennom elleve kapitler. Forfatterne har utfordret seg selv når det gjelder form så vel som innhold: ved å vise populærvitenskapens tekster når de fungerer som best, ved å se nærmere på essayets potensial som tanke og didaktisk ramme, ved å utforske følelsenes betydning for sakprosaen, og ved å vandre gjennom gatene og oppsøke tidsånden.

I kreativ skriving er det en leken og utprøvende tilnærming til formen, ikke bare til innholdet, som er metoden for å utvikle tanken. Kreativitet i akademisk skriving er ikke et tilvalg - å skrive i en kreativ modus ligger i kjernen av den vitenskapelige metoden i humanistisk forskning. Denne innsikten er noe av det viktigste humanistisk forskning kan gi videre til andre fagfelt, studenter og allmennheten generelt: at man gjennom skriving kan tenke kreativt i betydningen nytt og verdifullt.

Redaktører for boken er Norunn Askeland og Iben Brinch Jørgensen. Øvrige bidragsytere er Merete Morken Andersen, Arnfinn Åslund, Johan L. Tønnesson, Guro Nore Fløgstad, Henrik H. Svensen, Anne Kristine Haugestad, Audhild Norendal, Guro Hansen Helskog og Sveinung Nordstoga.

Informasjon om boka

  • Sider: 270
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215031620
  • Utgivelsesdato: 16.10.2019
  • Bokgruppe: 217

Iben Brinch Jørgensen

(f. 1975) er førsteamanuensis i tekst og retorikk, Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har vært medredaktør av antologien Døden i livet (2018). Seneste utgivelse er en artikkel om retorisk feltmetode i tidsskriftet Rhetorica Scandinavica (2019).
Mer informasjon om forfatteren
Norunn Askeland

Norunn Askeland

Norunn Askeland er professor i norsk ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge (Campus Vestfold). Hun har både skrevet lærebøker i norsk for grunnskolen og høyere utdanning og en rekke vitenskapelige bøker og artikler. Forskningsinteressene hennes er metaforteori- og analyse, fagspråk, lærebokspråk, nynorskdidaktikk og kreativ akademisk skriving.
Mer informasjon om forfatteren