Velg format

kr 499

Kreativ akademisk skriving

Informasjon om boka

  • Sider: 270
  • Språk: nor
  • ISBN: 9788215031620
  • Utgivelsesdato: 16.10.2019
  • Bokgruppe: 217
Hva er egentlig kreativ akademisk skriving? Er det en kreativ tanke med skrivingen, en spesiell kreativ prosess mens man skriver, eller er det utviklingen av et kreativt produkt? Disse spørsmålene undersøkes på kryss og tvers gjennom 11 kapitler. Forfatterne har utfordret seg selv på form så vel som på innhold: ved å vise populærvitenskapens tekster når de fungerer som best, ved å se nærmere på essayets potensial som tanke og didaktisk ramme, ved å utforske følelsenes betydning for sakprosaen, ved å stille spørsmålet om stilistikkens og ulike skrivestilers relevans og ved å vandre gjennom gatene og oppsøke tidsånden.

I kreativ skriving er det en leken og utprøvende tilnærming til formen, ikke bare til innholdet, som er metoden for å utvikle tanken. Det er ikke snakk om at kreativitet i akademisk skriving er et tilvalg når man skriver vitenskapelig. Å skrive i en kreativ modus ligger i kjernen av den vitenskapelige metoden i humanistisk forskning. Det er også denne metoden som er det viktigste den humanistiske forskningen kan gi videre til andre fagfelt, studenter og allmennheten generelt: at man gjennom skriving tenker, og dermed også at man gjennom kreativ skriving kan tenke kreativt i betydningen nytt og verdifullt.

Redaktører for boken er Norunn Askeland og Iben Brinch Jørgensen. Øvrige bidragsytere er Merete Morken Andersen, Arnfinn Åslund, Johan L. Tønnesson, Guro Nore Fløgstad, Henrik H. Svensen, Anne Kristine Haugestad, Audhild Norendal, Guro Hansen Helskog og Sveinung Nordstoga.

Iben Brinch Jørgensen

(f. 1975) er førsteamanuensis i tekst og retorikk, Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har vært medredaktør av antologien Døden i livet (2018). Seneste utgivelse er en artikkel om retorisk feltmetode i tidsskriftet Rhetorica Scandinavica (2019).
Mer informasjon om forfatteren

Norunn Askeland

Norunn Askeland er professor i norsk ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge (Campus Vestfold). Hun har både skrevet lærebøker i norsk for grunnskolen og høyere utdanning og en rekke vitenskapelige bøker og artikler. Forskningsinteressene hennes er metaforteori- og analyse, fagspråk, lærebokspråk, nynorskdidaktikk og kreativ akademisk skriving.
Mer informasjon om forfatteren