Velg format

Kommer for salg
28.06.2021
kr 379

Kreativ næring

Lokale, digitale og økonomiske perspektiver

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035659
  • Utgivelsesdato: 28.06.2021
  • Bokgruppe: 212
Kreativ næring har fått økt oppmerksomhet på 2000-tallet. Det skyldes at næringen har blitt viktigere som økonomisk sektor, at kultur benyttes i by- og stedsutvikling, og at det har blitt lagt større vekt på kreativitet i samfunnet for øvrig.

Kreativ næring består av kultur- og mediesektoren, reklame, dataspill, design og arkitektur. Dette er virksomheter som inngår i mange sammenhenger i samfunnet, der noen er av økonomisk karakter, mens andre handler om livskvalitet, verdier i lokalsamfunn og ny teknologi. Kreative bransjer som musikk og film ble tidlig digitalisert, og derfor har de blitt interessante for andre næringer.

I denne boken analyserer forfatterne kreativ næring fra mange kanter. De forklarer hvorfor kreativ næring har fått så mye oppmerksomhet utover på 2000-tallet, og analyserer hvor viktig næringen har blitt i Norge - både nasjonalt og lokalt. Boken er tverrfaglig anlagt med forfattere fra blant annet humaniora, juss, økonomi og samfunnsgeografi.

Boken er relevant for både praktikere, kulturpolitikere, studenter og akademikere.