Velg format

På lager
kr 559

Kriminalitetens årsaker.

2. utgave
Hva er årsakene til forbrytelsene? Innenfor kriminologien har dette alltid vært det sentrale spørsmål. For kjenner man årsakene, kan man også finne botemidlene. Og mange og ulike forklaringer har vært fremsatt.
Noen har sett kriminaliteten som utslag av den enkeltes vilje, andre har funnet forklaringen i psykiske defekter eller en feilaktig oppdragelse, mens andre igjen har lagt skylden på rettsapparatet som redskap i undertrykkelsen av de svake i samfunnet.
Denne boken gir en beskrivelse av utviklingen innenfor kriminologien når det gjelder å forklare kriminaliteten. Den er skrevet som lærebok i kriminologi og kriminalpolitikk, men vil være av interesse for alle som er opptatt av emnet.
I den nye utgaven føres utviklingen videre fra midten av 1980-årene og frem til i dag i tre nye kapitler om «Den rasjonelle lovbryter», «Kriminalitet i det senmoderne samfunn» og «Postmodernistisk kriminologi».

Ragnar Hauge er jurist, ansatt ved Statens institutt for rusmiddelforskning (instituttsjef 1975–1988). Fra 1979 til 1986 var han professor i sosiologi og fra 1987 er han professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Sider: 192
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215001128
  • Utgivelsesdato: 10.07.2001
  • Bokgruppe: 211

Ragnar Hauge

Ragnar Hauge, professor emeritus ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og pensjonert forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).
Mer informasjon om forfatteren