Velg format

På lager
kr 309

Krisehåndteringsboken

Om å lede en bedrift før, under og etter krisen
En virksomhet er truet når den ikke lenger klarer å tilpasse seg omgivelsene. I denne boken lærer du å identifisere faretegn for å unngå kritiske situasjoner, og ledelseshåndtering, kommunikasjonsstrategier og konsekvensanalyser når krisen allikevel er et faktum.

Boken kretser rundt noen sentrale temaer som betydningen av å ta tidlige krisetegn på alvor, presenterer et rammeverk for kriseledelse og utleder en del praktiske analyseteknikker.

Gjennom en rekke kjente eksempler viser Krisehåndteringsboken deg hvordan ulike typer kriser har blitt håndtert og hvilken læringskapital som tross alt oppstår når en bedrift har gjennomgått en krise. Det hele oppsummeres med 10 bud for effektiv krisehåndtering.

Både ledelsesstudenter på bachelor- og masternivå og personer i ledelse eller styrer vil få stort utbytte av denne boken.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215048628
  • Utgivelsesdato: 29.09.2020
  • Bokgruppe: 893

Christian Kjølaas

Christian Eyvind Kjølaas (1948 - 2014) var utdannet siv øk fra NHH i Bergen, MBA fra INSEAD i Frankrike og cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Med mange år i næringslivet, blant annet som konsernsjef i tidligere Fokus Bank under bankkrisen rundt 1990, hadde han bred erfaring med å håndtere kriser i både i store og små virksomheter. Han var ansatt ved Handelshøyskolen i Trondheim, avdeling av Høgskolen i Sør-Trøndelag, hvor han foreleste i rettslære og organisasjons- og ledelsesfag.
Mer informasjon om forfatteren