Velg format

På lager
kr 379

Kritikk

Konfrontasjoner med rett og makt
Kritikk er en bok om hvordan man utfordrer det som blir oppfattet som sant og riktig. Boken er pensum til examen facultatum ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Vitenskapelige analyser har i flere århundrer kritisert allment aksepterte oppfatninger om hva som er sant og riktig. Denne kritikken er vesentlig, både for vitenskapen selv og samfunnet for øvrig. Hvis ikke det som er allment akseptert, blir utfordret gjennom kritikk, er det vanskelig å se for seg vitenskapelige fremskritt eller en samfunnsutvikling som gir bedre og friere livsvilkår for flere. Ved å fremstille redskaper som kan brukes for å utfordre allment aksepterte oppfatninger, er ambisjonen med denne boken å inspirere til mer kritikk.

Boken bruker opplysningstidens akademiske litteratur og senere kritikk av denne litteraturen til å vise hvordan det som er allment akseptert, kan utfordres med forskjellige analytiske redskap. Det skilles mellom formelle, normative, empiriske, sammensatte og metakritiske redskap. I boken gis det også eksempler på anvendelse av disse redskapene som blant annet naturrettslig kritikk, etnografisk kritikk, komparativ kritikk, ideologikritikk, samtidsdiagnoser, dekonstruksjon og rettspolitisk argumentasjon. Gjennom eksemplene viser forfatteren hvordan lovgivning, internasjonale traktater, avgjørelser truffet av domstoler og offentlig forvaltning, etablerte praksiser og andre former for makt og maktutøvelse kan utfordres på ulike måter.

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215026336
  • Utgivelsesdato: 12.09.2016
  • Bokgruppe: 211

Christoffer Conrad Eriksen

Christoffer Conrad Eriksen er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor han arbeider blant annet med spørsmål innenfor forvaltningsrett, statsrett og EU/EØS-rett.
Mer informasjon om forfatteren