Velg format

Kommer for salg
17.06.2024
kr 389

Kulturskolen

Fritidsarena og kulturpolitisk mikrokosmos
Hvilke muligheter har kulturskolen til å lykkes med sitt samfunnsoppdrag - både å være en fritidsarena og gi opplæring i kunst- og kulturfag?
Kulturskolen står i dag overfor grunnleggende utfordringer knyttet til spørsmål om hva den skal være, og hvem den skal være for. Forfatterne løfter fram kulturskolen som en arena for samtidas mest aktuelle kulturpolitiske anliggender: Deltagelse og tilgang til kultur, kulturuttrykk og institusjoners legitimitet, mangfold, popularitet og status, styring og profesjonalisering. De argumenterer dermed for at kulturskolen kan ses og analyseres som et kulturpolitisk mikrokosmos. Spørsmålene som diskuteres i boka må også ses i lys av at

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215045931
  • Utgivelsesdato: 17.06.2024
  • Bokgruppe: 215