Velg format

På lager
kr 399

Kunderelasjoner - Markedsføringens økonomiske ansvar

Bedriftens kundebase må betraktes som et reservoar for fremtidig kontantstrømmer som skal forvaltes.
Ved å lese denne boken vil du ikke bare øke din forståelse for hvordan du skal forvalte kundebasen, du vil også bli introdusert for metoder som vil hjelpe deg å måle avkastningen på bedriftens markedsføringsarbeid. På den måten vil markedsføringsavdelingen kunne innta en ny rolle som ansvarlig for bedriftens inntekter.

Boken består av tre deler:

Del I: Markedsførings nye mandat
Del II: Hvordan forstå kunderelasjoner bedre
Del III: Hvordan styre kundebasens verdi

Boken henvender seg til studenter på høyskole- og universitetsnivå, som ønsker en dypere forståelse av markedsføringens nye mandat, og hvordan funksjonen kan gjøres økonomisk ansvarlig. Boken vil kunne fungere som selvstendig eller supplerende litteratur innen områder som for eksempel introduksjon til markedsføring, merkevareledelse, strategisk markedsføring, relasjonsmarkedsføring, markedsføring av tjenester eller markedsorient ledelse.

Informasjon om boka

  • Sider: 192
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215008233
  • Utgivelsesdato: 02.06.2006
  • Bokgruppe: 212

Tor Wallin Andreassen

Tor Wallin Andreassen er førsteamanuensis i markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Andreassen er grunnlegger av Norsk Kundebarometer og leder av Forum for Markedsorientert Ledelse og han har vært rådgiver for en rekke ledende skandinaviske virksomheter. Andreassens forskningsinteresse har vært konsentrert rundt serviceledelse, kundetilfredshet, merkevarebygging og økonomiske konsekvenser av kunderelasjoner. Innenfor disse områdene har han skrevet flere bøker og publisert en lang rekke artikler i ledende internasjonale tidsskrifter.
Mer informasjon om forfatteren