Velg format

På lager
kr 499

Kunnskapsledelse

Trender og utfordringer
Her behandles kunnskapshåndtering ut fra et ledelsesperspektiv, et utviklingsperspektiv og et strategisk perspektiv. Søkelyset rettes mot overgangen fra industrisamfunnet til kunnskapssamfunnet og de følger det får for organisasjon og ledelse. Blant temaene som tas opp er økt mangfold og individualisering i arbeidslivet, ledelse av kunnskapsintensive virksomheter, selvledelse, læringsfellesskap, ulike kompetansetyper, utvikling av sosial kompetanse, bruk av teorikunnskap og strategisk læring. Gjennom bokens 14 kapitler får leseren en klarere forståelse av

- hvorfor gamle ledelses- og organisasjonsformer står for fall
- hvilke utfordringer ledere, arbeidstakere og organisasjoner står overfor
- hvordan slike utfordringer kan møtes

Boken egner seg for undervisning og selvstudier ved universiteter og høyskoler, samt innenfor etter- og videreutdanning og bedriftsopplæring. Den er meget aktuell for ledere, personalmedarbeidere og konsulenter som er opptatt av kunnskap og kunnskapsledelse.

Informasjon om boka

  • Sider: 304
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215002378
  • Utgivelsesdato: 30.10.2002
  • Bokgruppe: 212

Odd Nordhaug

Odd Nordhaug (1953 - 2013) var professor ved Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole. Han var utdannet siviløkonom, cand.polit. og dr.philos. Nordhaug har utgitt mer enn 45 bøker og 250 vitenskapelige artikler.
Mer informasjon om forfatteren