Velg format

På lager
kr 419

Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid

Artikler:

  • Les om boken hos KKS, her.
  • Les om boken hos Dronning Mauds Minne, her.

Anmeldelse:

  • Les anmeldelse i Forskningstidsskrift for design og designdidaktikk her.
Kunst og kultur kan ha en positiv effekt på barn og unges læring, identitetsutvikling og danning. Estetiske og kunstneriske uttrykk, kan for mange barn utgjøre selve mulighetsrommet til å utrykke følelser, og gi opplevelse av mestring og deltakelse. Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid handler om at også de med særlige behov, får sjansen til å engasjere seg i det som skjer med dem selv og andre.

Boka handler om hvordan kunstfagene kan bidra til opplevelser, glede, trivsel og inkludering, for barn med særlige behov i barnehage, skole og på andre arenaer. Forfatterne presenterer ulike perspektiver på kunstnerisk og spesialpedagogisk arbeid innen kunst og håndverk, litteratur, musikk, dans og drama.

Boka henvender seg til lærerutdanningene og til fagmiljøene innen pedagogikk, spesialpedagogikk og kunst og kulturfag, på høgskole og universitet. Den er også relevant for helse- og sosialfaglige utdanninger. I tillegg retter boka seg mot pedagogisk psykologisk tjeneste og statlige pedagogiske støttetjenester, foreldre og andre som på ulikt vis arbeider med barn og unge med særlige behov.

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215057347
  • Utgivelsesdato: 08.08.2022
  • Bokgruppe: 215

Natallia B. Hanssen

Natallia Bahdanovich Hanssen er professor i spesialpedagogikk ved Nord universitet og professor II ved Høgskolen i Innlandet. Hun er leder for forskningsgruppa logopedi: språk-, tale- og kommunikasjonsvansker. Hanssen er utdannet lærer i musikk og sang og med en fordypning i nasjonal og internasjonal kunst. Hennes forskningsområder omfatter først og fremst spesialpedagogikk og spesialpedagogisk praksis - samt ulike problemstillinger knyttet til språkvansker.
Mer informasjon om forfatteren

Ragnhild Merete Hassel

Ragnhild Merete Hassel er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Hassel har bibliotekfaglig og pedagogisk utdanning, mellomfag i sosialantropologi og master i tilpasset opplæring med spesialpedagogisk fokus. Hun har lang erfaring fra bibliotek-, kultur-, og utdanningssektoren. Mangfold og inkludering har vært et særlig interessefelt gjennom mange år.
Mer informasjon om forfatteren

Torgeir Haugen

Torgeir Haugen er forsker og underviser i litteratur ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hans forskningsinteresser er blant annet fantastisk litteratur og litteratur for barn og unge med særlige behov. Han leder den tverrvitenskapelige forskningsgruppa Filosofi, kunst og kultur.
Mer informasjon om forfatteren

Morten Sæther

Morten Sæther er dosent i musikkpedagogikk ved DMMH. Han underviser på både bachelor- og masterutdanningene i musikk og kunstpedagogikk og har også erfaring fra grunnskole og kulturskole. Han har publisert flere bøker og artikler om barns musikalske utvikling, musikk i barnehagelærerprofesjonen og musikkpedagogisk arbeid i barnehagen.
Mer informasjon om forfatteren