Velg format

På lager
kr 439

Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling

Med denne antologien er det lagt et fundament for nye, viktige og spennende fremstøt innen kunstpedagogikken.

Denne boka viser hvilket bidrag kunstpedagogikken kan gi allmennpedagogikken. Det sentrale spørsmålet er hva som skjer i estetiske læringsprosesser: Hva om vi snur opp ned på forståelsen av verden? For en danser er det å snu opp ned på seg selv helt naturlig for å uttrykke mening gjennom bevegelse, og for en komponist er «omvending» et kompositorisk grep. Artiklene gir eksempler på at kunst kan bidra til slike prosesser i skole og utdanning.

Boka består av tre deler:
Den første delen setter den voksne som kunstner eller framtidig profesjonsutøver i fokus. Her beskriver forfatterne aspekter ved et annerledes lærerideal innenfor kunst, kunstfag og didaktikk.

Den andre delen beskriver estetiske læringsprosesser med barn og unge.

Den tredje delen belyser estetiske læringsprosesser gjennom tre artikler som presenterer kunnskapsutvikling der estetikk og kunstbaserte arbeidsformer er sentrale.

I avslutningsartikkelen drøfter redaktørene betydningen av å skape et tredje rom for utdanning som omfatter faglig kunnskap, opplevelse og engasjement i helhetlige læringsforløp.

Redaktører for boka er Anna-Lena Østern (NTNU), Geir Stavik-Karlsen (NTNU) og Elin Angelo (DMMH/NTNU). Bidragsytere er Vigdis Aune (NTNU), Solveig Åsgard Bendiksen (Høgskolen i Nord-Trøndelag), Bjørn Otto Braaten (NTNU), Hansjörg Hohr (UiO), Børge Kristoffersen (DMMH), Atle Krogstad (DMMH), Mari-Ann Letnes (DMMH), Bjørn Rasmussen (NTNU), Birgitta Silfver (Högskolan i Gävle, Sverige), Kristin Solli Schøien og Nora Sitter (NTNU).

"Antologien omfatter uten unntak svært spennende og til dels dyptpløyende bidrag fra fagfolk innen vidt forskjellige estetiske fag.... Samtlige bidragsytere er meget skriveføre og demonstrerer selv god skrivekunst nrå de omtaler betydningen av kunstformidling" (Bedre skole 4/2013)

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215049151
  • Utgivelsesdato: 06.10.2020
  • Bokgruppe: 893

Elin Angelo

Elin Angelo er professor i musikkpedagogikk ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Hun underviser på bachelor-, master- og PhD-nivå innen musikk- og kunstpedagogikk, vitenskapsteori og kvalitativ metode. Hun har bakgrunn fra ulike stillinger i kulturliv og skole.
Mer informasjon om forfatteren

Anna-Lena Østern

Anna-Lena Østern er professor i fagdidaktikk innen estetiske fag ved NTNU.
Mer informasjon om forfatteren