Velg format

På lager
kr 569

Kvalitativ metode

En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave
For alle studenter på høgskoler og universiteter som skal lære om kvalitativ metode. Ny utgave oppdatert på etiske perspektiver i forskning.
Mennesker lever og handler i komplekse sosiale fellesskap. Ved første møte med forskningsfeltet kan det være vanskelig å se hva som egentlig foregår. Ved hjelp av forskningsmetoder får forskerblikket det fokus som løfter fram handlinger og hendelser slik at vi kan forstå dem. Kvalitativ metode er en måte å studere menneskelige prosesser på.

"Kvalitativ metode" er både en teoretisk og praktisk bok. Her presenteres tre kvalitative tilnærminger som er mye brukt: fenomenologi, etnografi og kasusstudier. Boken introduserer det teoretiske grunnlaget for disse metodene og viser gjennom fruktbare eksempler hvordan forskningen kan gjennomføres i praksis: Hvordan data samles inn og analyseres og hvilke etiske problemstillinger forskeren kan støte på. Leserne finner konkrete og gode råd til hvordan intervju og observasjon kan gjennomføres og til hvordan en kvalitativ studie kan kvalitetssikres og presenteres skriftlig.

Eksemplene er hentet fra klasseromsforskning, men forskere på andre felt vil ha like stort utbytte av boken.

"Kvalitativ metode" er skrevet både for de ferske høgskole- og universitetsstudentene som skal introduseres for kvalitativ metode, og for mastergrad- og phd-studentene som skal i gang med sine første større forskningsprosjekter.

Boken har bidrag fra tidligere universitetslektor Tove Pettersson og førsteamanuensis Soilikki Vettenranta, ved Pedagogisk institutt, NTNU.

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215016948
  • Utgivelsesdato: 29.01.2010
  • Bokgruppe: 215

May Britt Postholm

May Britt Postholm, er professor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Med sin utdanning som lærer og sin undervisningserfaring fra ungdomstrinnet er Postholms interessefelt hovedsakelig rettet mot tre områder: utdanningsforskning, kvalitativ forskningsmetode og FoU-arbeid. Hun har publisert bøker og en rekke artikler som omhandler undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt, og flere metodebøker som omhandler kvalitativ metode og FoU-arbeid. Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen. En metodebok for lærere, studenter og forskere (2009) er ett eksempel. Postholm har metodeundervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.
Mer informasjon om forfatteren