Velg format

På lager
kr 519

Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag

4. utgave
Dette er den nye utgaven av «Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring».
Kvalitative forskningsmetoder kan bidra til ny innsikt i menneskers erfaringer med sykdom, helse og møter med helsetjenesten.

Tekst, tolkning og mening står sentralt, med refleksivitet som et vitenskapelig kriterium. Leseren får innføring i de kvalitative forskningsmetodenes grunnlag og forutsetninger, oversikt over forskjellige trinn i forskningsprosessen, utdyping av utvalgte temaer knyttet til feltarbeid, design, teori, etikk og veiledning for kritisk lesning av kvalitative studier.

I denne utgaven finner vi både nye kapitler om vitenskapsteori, tolkning, implementeringsforskning og teoretiske perspektiver, og nyskrevne avsnitt om kvalitative metodetradisjoner, informasjonsstyrke, narrativ metode og kvalitativ metasyntese.

Boka er aktuell for studenter innenfor medisin, sykepleievitenskap, fysioterapivitenskap og andre helsefag, og kan være av interesse for alle som er opptatt av kunnskap og forskningsmetoder.

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215028286
  • Utgivelsesdato: 22.02.2017
  • Bokgruppe: 213

Kirsti Malterud

Kirsti Malterud (f. 1949) er seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen og professor i allmennmedisin. Hennes forskning bygger på erfaringer og spørsmål fra mange års allmennmedisinsk erfaring og omhandler især pasientperspektiver og samhandlingsaspekter ved kronisk sykdom og marginalitet. Malterud har publisert et stort antall teoretiske og empiriske bidrag som har bidratt til å gjøre kvalitative forskningsmetoder kjent og anerkjent i nordisk og internasjonal sammenheng.
Mer informasjon om forfatteren