Velg format

På lager
kr 319

Kvinnehelse i krisetid

Pandemiens konsekvenser i Norge og verden
Historien har vist oss at store samfunnsmessige kriser ofte medfører et tilbakeslag for likestilling og kvinners rettigheter. Hvordan gikk det egentlig med kvinnene under koronapandemien - globalt og i Norge?

I Kvinnehelse i krisetid ser forfatter Kristine Bjartnes nærmere på en sentral komponent i begrepet kvinnehelse, nemlig seksuelle rettigheter. Seksuelle rettigheter handler om retten til fysisk trygghet, tilgang på prevensjonsmidler, trygge aborttjenester og gode svangerskapstjenester, og har vært en integrert del av norske og globale utviklingsstrategier over flere tiår.

Men kvinnehelse er også politikk. Seksuelle rettigheter handler grunnleggende sett om kvinners selvbestemmelse over egen kropp og reproduksjon, som gjør det til brennbart politisk materiale. Siden begrepet først ble introdusert har det vært stor uenighet om hvordan det skal defineres og operasjonaliseres, og ikke minst, dets juridiske og politiske status.

I Kvinnehelse i krisetid gir forfatter Kristine Bjartnes oss en grundig innføring i hva seksuelle rettigheter er og hvordan det praktiseres ulike steder i verden. Hun tar oss også med i politikken bak, og viser oss hvordan kampen om kvinnekroppen fortsetter å forme både nasjonal og internasjonal lovgivning og praksis.

Forfatteren bruker pandemien som forstørrelsesglass og viser at den ikke bare synliggjør et tilbakeslag for kvinners helserettigheter, men også konsekvensene av en nedprioritering av kvinners seksuelle rettigheter over lang tid.

Boken retter seg mot deg som er interessert i likestilling og er student i samfunnsfag, utviklingsstudier og/eller global helse. Den retter seg også mot et bredere profesjonsmarked innenfor områdene kvinnehelse, likestilling, bistand og politikk.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215055350
  • Utgivelsesdato: 03.03.2023
  • Bokgruppe: 893

Kristine Sommerset Bjartnes

Kristine Sommerset Bjartnes er bosatt i New York der hun jobber med spørsmål knyttet til seksualitet og reproduksjon. Hun er utdannet i Likestilling og mangfold ved NTNU. Bjartnes har tidligere ledet internasjonal avdeling i Sex og Politikk og vært nestleder i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH).
Mer informasjon om forfatteren