Velg format

kr 529

Kvinnelig omskjæring / kjønnslemlestelse i Norge

Kunnskap og praksis
Kjønnslemlestelse (juridisk og politisk begrep) / kvinnelig omskjæring (anbefalt brukt overfor berørte) berører mange tusen jenter og kvinner i Norge. Derfor har myndigheter, forskere, berørte, organisasjoner og utdanningsinstitu sjoner enga sjert seg i problematikken.

Boken gir disse aktørene forskningsbasert kunnskap for økt innsikt, støtte og inspirasjon i arbeid med å forebygge og avverge kvinnelig omskjæring, og å sikre at jenter og kvinner som er utsatt, får nødvendig støtte og hjelp.

Antologien kan brukes som lærebok, håndbok og oppslagsbok, og belyser spørs mål som:
- Hva er kvinnelig omskjæring, og hvem er berørt i Norge?
- Hvordan har norsk politikk utviklet seg på området?
- Hvorfor har ingen blitt dømt for kjønnslemlestelse i Norge?
- Kan innsats mot kjønnslemlestelse virke diskriminerende?
- Hvordan opplever unge jenter det å være omskåret i Norge? I skolen?
- Hva slags diskusjoner og endringer foregår i miljøer med bakgrunn fra land der dette er en utbredt praksis?
- Hvordan opplever utsatte kvinner og menn enkelte tiltak mot kvinnelig omskjæring?
- Hvilke fysiske og psykiske utfordringer opplever utsatte, og hvilke behov og ønsker har de for helsehjelp?
- Hva hindrer utsatte i å søke og ta imot tilbud om behandling for plager etter kjønnslemlestelse?
- Hva sier norsk lov og retningslinjer om kjønnslemlestelse om forebygging, avverging og helsehjelp?
- Hvordan opplever tjenesteytere sine oppgaver?

Bidragsyterne er anerkjente forskere på feltet innenfor ulike fagtradisjoner: sosialantropologer, sosiologer, psykologer, leger og kriminologer.

Informasjon om boka

  • Sider: 306
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215069494
  • Utgivelsesdato: 22.03.2024
  • Bokgruppe: 213