Velg format

På lager
kr 469

Læring i elevteam

Forpliktende samarbeid for strukturert faglig og sosial læring
Denne boken gir kunnskapsbaserte, konkrete svar på hvordan læreren kan arbeide systematisk med å nå skolens mål om faglig, sosial og personlig læring og utvikling - samtidig!

«Læring i elevteam» bygger på teorier, forskning og praksis fra David og Roger Johnsons prinsippbaserte tilnærming til Cooperative Learning, og på forfatternes egne erfaringer fra arbeid med samspill og læring i team over flere år. Hovedprinsippet for metoden er at målene formuleres slik at elevene blir gjensidig positivt avhengige av hverandre for å lykkes, både faglig og sosialt.

Metoden brukes i dag over hele verden, på alle utdanningsnivåer; fra barnehage- til universitetsnivå. Noen tilnærminger til metoden er kjent i Norge som «læring gjennom samarbeid» eller «samarbeidslæring».

Målgruppa for boka er lærerstudenter, lærere og skoleveiledere.

Karin og Egil Hjertaker er erfarne pedagoger som selv har brukt og utviklet metoden gjennom mange år. De holder også kurs der deltakerne både får lære prinsippene og prøve metoden i praksis.

Informasjon om boka

  • Sider: 304
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030722
  • Utgivelsesdato: 18.10.2019
  • Bokgruppe: 215