Velg format

På lager
kr 399

Læringsidentitet

- elevmedvirkning i den digitale skolen
Denne boka gir leseren en introduksjon til begrepet læringsidentitet. Den tar opp spørsmål som:

- Hvorfor bør lærere ha innsikt i ungdoms- og medieforskning for å kunne se hele eleven?
- Hva skiller formell utdanning og læring fra læring på uformelle læringsarenaer?
- Hva betyr det å være et lærende individ i formell utdanning?

Alle som er opptatt av skole i dag, snakker om elevmedvirkning og nye elev- og lærerroller. Hvordan kan lærere legge til rette for reell elevmedvirkning i den digitale skolen?

Den første delen av denne boka gir kunnskap og innsikt fra både medie- og ungdomsforskning og perspektiver på læring. Med utgangspunkt i den første delen diskuterer forfatteren både læringskontekstens betydning for læring og hvordan elever skaper seg en læringsidentitet på tvers av erfaringer på ulike læringsarenaer.

Boka er aktuell for deg som skal inn i, eller allerede har, en jobb der du arbeider med barn og unge.

Informasjon om boka

  • Sider: 168
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025124
  • Utgivelsesdato: 30.03.2022
  • Bokgruppe: 215

Øystein Gilje

er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV). Han leder enheten FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) og har arbeidet med ungdom, teknologi og læring i over 30 år. Siden 2004 har han vært ansatt ved UiO, og han har også flere års erfaring som lærer på ungdomstrinnet og som journalist i NRK.
Mer informasjon om forfatteren