Velg format

På lager
kr 339

Læringsutbytte

Informasjon om boka

  • Sider: 128
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024738
  • Utgivelsesdato: 06.01.2016
  • Bokgruppe: 215
- Hvordan kan læringsutbytte forstås som pedagogisk begrep og politisk fenomen?
- Hva betyr økt fokus på læringsutbytte for planlegging og gjennomføring av undervisning?
Læringsutbytte har som begrep og fenomen fått en sentral plass i norsk grunnopplæring og høyere utdanning. Utviklingen utfordrer tradisjonelle ideer om hva som anses som verdifull læring, og påvirker arbeid med undervisning og læring.

Boken gir et empirisk fundert grunnlag for refleksjon omkring læringsutbytte i pedagogiske og fagdidaktiske sammenhenger. Forfatteren løfter frem alternative forståelser av begrepet og presenterer ulike måter å arbeide med læringsutbytte på. I boken diskuteres også begrepet som utdanningspolitisk fenomen.

Boken er aktuell for studenter og lærere innenfor lærerutdanning, utdanningsledelse, pedagogikk og fagdidaktikk. Boken er også relevant for dem som arbeider med undervisning og administrasjon i både grunnopplæring og i høyere utdanning.

Tine S. Prøitz er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og skoleutvikling ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der hun underviser på lærerutdanningen og ved masterstudiet i utdanningsledelse. Prøitz har bred erfaring fra utredningsarbeider og forskning som omhandler utdanningspolitiske og -faglige temaer, deriblant læringsutbytte.

Tine S. Prøitz

Tine S. Prøitz er førsteamanuensis på Institutt for pedagogikk og skoleutvikling ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
Mer informasjon om forfatteren