Velg format

På lager
kr 369

Laget rundt barnet

Samarbeid til barnets beste
Laget rundt barnet handlar om samarbeid og tilrettelegging rundt barn med samansette funksjonsnedsettingar. Det omfattar tett samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole, PPT, helsetenesta i kommunane og eksterne aktørar.

Samarbeidet dreier seg om å bygge bruer mellom dei ulike hjelpeinstansane og finne vegen vidare i lag. Boka gir eit innblikk i kvardagen til tre barn, kva samarbeidsprosessar som ligg bak innsatsen for å finne ut kva som er best for barna, og korleis det blir lagt til rette for dette i praksis. Målet er å skape eit inkluderande fellesskap, trygge rammer, gode relasjonar og å tilpasse aktivitetar ut frå føresetnadene til barna.

Boka er aktuell for utdanningsinstitusjonar og fagfolk knytte til opplæring innanfor barnehage og skole, vernepleie, fysio-/ergoterapi, helse og barne- og ungdomsarbeid.

Informasjon om boka

  • Sider: 120
  • Språk: Nynorsk
  • ISBN: 9788215037431
  • Utgivelsesdato: 17.08.2020
  • Bokgruppe: 213

Herlaug Hjelmbrekke

Herlaug Hjelmbrekke er utdanna vernepleier, cand polit med hovudfag i pedagogikk (NTNU), vidareutdanning i psykologi (barn i sorg og krise, NTNU) og sertifisert Marte Meo-terapeut. Ho arbeider som seniorrådgiver i Statped. Ho har rettleiingsoppgåver retta mot PPT, barnehage og skole som har ansvar for barn med samansette lærevanskar, oppgåver knytta til inkluderande læringsmiljø, undervisning og prosjekt/utviklingsarbeid. Ho har skreve ei rekke fagartiklar og deltatt i fleire bokutgivnader.
Mer informasjon om forfatteren