Velg format

På lager
kr 399

Ledelse og ledelsespraksis i det offentlige

Veikart til ledelseslisens
I kryssilden mellom politikk, brukerrettigheter, lovverk, reformer og krav til effektiv ressursbruk stilles det stadig nye krav til ledelse og styring i offentlig sektor.
Dette er krav til effektivt lederskap som forfatteren setter i fokus når han anvender relevante teorier og metoder i det han kaller veikart til ledelseslisens.

For å kunne motta ledelseslisens skal en beherske fem fundamentale utfordringer:
- Ledelsesbevissthet
- Lederatferd (individuell og gruppemessig)
- Etablering, opprettholdelse og utvikling/avvikling av et ledelsesmiljø
- Kopling av ledelsesmiljøer til hverandre gjennom ledelseskommunikasjon og ledelsesprosess
- Innsikt i og beherskelse av både grunnleggende og mer spesifikke ledelsesteknikker og ledelsesmetoder samt relevante ledelsesspråk
Disse er nødvendige og for de aller flest praktiske formål også tilstrekkelige betingelser for å kunne arbeide profesjonelt med ledelse.

Boka er basert på mange års forskning av ledelsespraksiser i det offentlige og henvender seg både til studenter og til praktiserende ledere som vil utvikle sitt lederskap.

«For å bli en reflektert leder, må man ha kunnskaper om ledelse og ledelsesteori. I denne boka gir Jan Ole Vanebo en grundig innføring i ledelse i det offentlige. Boka presenterer begreper, teorier og metoder som vi kan bruke til å reflektere rundt egen lederpraksis. I så måte bidrar den til en bevisstgjøring rundt hvordan en selv ønsker å utøve ledelse og videreutvikle sitt lederskap.»
Nina Skarpenes, Rektor Politihøgskolen

«Denne boken har ledelsespraksis som sitt tydelige fokus. Den fungerer både som et nyttig verktøy og en god inspirasjonskilde.»
Morten Wolden, rådmann i Trondheim kommune

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215026664
  • Utgivelsesdato: 14.12.2016
  • Bokgruppe: 212

Jan Ole Vanebo

Jan Ole Vanebo, ph.d., er professor emeritus i ledelse og økonomistyring ved Nord Universitet. Han har lang erfaring som rådgiver overfor næringsliv og offentlig forvaltning. Vanebo har også lang undervisningserfaring og et omfattende forfatterskap innenfor økonomi og ledelse.
Mer informasjon om forfatteren