Velg format

kr 589

Lederidentiteter i skolen

Posisjonering, forhandling og tilhørighet
Skolen er inne i en endringsperiode der nye oppfatninger om lederskap brytes mot etablerte verdier. Lederidentiteter i skolen viser hvordan rektorene utvikler sine lederidentiteter i denne perioden.
I samarbeid med kolleger har Jorunn Møller intervjuet rektorer som er i ulike karrierefaser, og som lever sine liv som skoleledere i fire forskjellige land. Livshistorieforskning er valgt som tilnærming for å utvikle innsikt i hvordan livet som skoleleder erfares . Gjennom sine fortellinger viser rektorene hva som gjør jobben meningsfull, spennende og utfordrende, og hva som har betydning for hvordan de opplever seg selv som ledere. Møller viser også hvordan samfunnsmessige strukturer, etablerte lokale tradisjoner og «snakket om ledelse» virker inn på hvordan den enkelte forstår seg selv og sin egen lederidentitet.

Boka er skrevet for studenter innenfor studier i ledelse og utdanningsvitenskap, men den vil også være av interesse for praktiserende skoleledere og lærere.

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215002873
  • Utgivelsesdato: 05.03.2004
  • Bokgruppe: 215

Jorunn Møller

Jorunn Møller er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.
Forskningsinteressen er særlig knyttet til den pedagogiske ledelsesfunksjonen i skolen, men også til styring og ansvarliggjøring av skolen. Hun er involvert i flere internasjonale forskningsnettverk og har publisert en rekke norske og internasjonale artikler og bøker om ledelse i grunnskole og videregående opplæring. I utviklingen av masterprogrammet i utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo har hun spilt en sentral rolle.
Mer informasjon om forfatteren